Legende let læring
Header

 

 Informationer om Jersie Privatskole:

Jersie Privatskole er en ny skole fra 0.-8. klasse, der åbnede den 12. august 2013. Jersie Privatskole vil de første år holde til i pavilloner beliggende på Åsvej 1, Jersie, 2680 Solrød. Herefter vil skolen flytte til permanente lokaler i området. Skolen kan i første omgang rumme op til 100 elever fordelt på 0. – 8. klasse, men vil efterhånden blive udbygget til at omfatte samtlige klassetrin.

Bus 246 mellem Solrød station og Borup station kører lige til døren.

Pædagogiske visioner

- Vi vil have en skole i verdensklasse, der skal sætte Solrød kommune på landkortet som innovativ og banebrydende miljøorienteret.

- Privatskolen er en skole med en høj faglighed og hvor undervisningen er tilpasset den enkelte elevs forudsætninger og måde at lære på. Undervisningen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske metoder “Læringsstile” og “Cooperative learning”

- På privatskolen lægges der vægt på en nuanceret fagrække, hvor både de boglige og praktisk/musiske fagområder fremmer barnets alsidige udvikling.

- Der vil være fokus på sundhed og trivsel. Motion og bevægelse er en fast del af elevernes hverdag og mulighed for en sund madordning som eleverne på skift er med til at tilberede.

- Vi vil arbejde for en daglig lærer- og pædagogbemandet lektiecafé efter skoletid.

- De større elever skal have mulighed for at vælge liniefag /valgfag på tværs af klasserne.

- Vi vil oprette venskabsklasser ude i verden så eleverne rustes til den globaliserede verden allerede tidligt igennem udvekslingsophold, evt. opgaver på tværs af landegrænser, etc.

- Eleverne i 7-9. klasse skal undervises i privatøkonomi og i dette fag selv være med til at udtænke metoder til finansiering af udvekslingsophold i udlandet.

- Planen er på sigt  integrerede institutioner med vuggestue, børnehave og fritidsklub.

Miljømæssig bæredygtighed

-  Det er vores ønske på sigt at gøre Jersie Privatskole bæredygtig hvad angår energiforbrug og CO2 udledning. Dette påtænker vi skal ske ved hjælp af midler fra forskellige miljøorienterede virksomhedsfonde og vha. en aktiv politik for hele skolen. Her tænker vi på f.eks. solceller på tagene, jordvarmeanlæg, en mindre vindmølle samt initiativer til generelt at minimere energiforbruget. Miljøprofilen skal også indgå praktisk i elevernes undervisning, ligesom den er indtænkt i resten af skolens aktiviteter. Eks. tænkes hele skolen at arbejde med principperne fra ‘bilfri skole’, grønt flag, cykelbusordning, madordning baseret på råvarer i sæson og fra lokale leverandører.

Jersie Privatskole er en del af Lilleskolerne – en sammenslutning af frie grundskoler. Du kan læse mere om Lilleskolerne på deres hjemmeside: www.lilleskolerne.dk