Legende let læring
Header

Jersie Privatskole indkalder til Generalforsamling tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 19.00

Se indkaldelsen her


 

På Jersie Privatskole er der tre ord, der er meget vigtige for os.

Det er:

  • Tryghed
  • Nærhed
  • Fællesskab

Vi er en lille skole, hvor nærheden giver sig selv alene i størrelsen. Nærheden betyder at alle børnene er “vores børn” – alle voksne kender alle børn og alle børn kender hinanden. Det giver faglige og personlige makkerskaber på kryds og tværs på hele skolen. Vores hverdag er præget af stor fleksibilitet, idet vi hurtigt og effektivt kan opbløde det daglige skema for at lave noget særligt for en enkelt elev eller to, en enkelt klasse eller to og selvfølgelig også for hele skolen. Dette giver eleverne et trygt, nærværende fællesskab, der er det bedste fundament for at skabe en hverdag fyldt med faglige udfordringer for alle elever. En hverdag hvor eleverne har lyst og interesse i læringen. Dette giver masser af gode resultater, og gør elever, medarbejdere og forældre stolte over at være en del af Jersie Privatskole.

Jersie Privat skole er en forholdsvis ny skole, der arbejder på at finde sit fundament. Dette gælder både på det fysisk som på det pædagogiske plan. Vi holder i øjeblikket til i nogle pavilloner, midt i Jersie by. Vi arbejder på at finde en permanent løsning, og den skal vi finde inden sommerferien 2016. Vi arbejder også på at finde ud af vores pædagogiske fundament. Der er rigtig mange spændende ideer, som vi arbejder med. Disse er skabt ved hjælp af den erfaring som skolens medarbejdere er kommet med, samt med det meget grundige forarbejde, der er lagt ved skabelsen af denne skole. Vi kommer tættere og tættere på det der vil blive vores færdige fundament, men på en skole i konstant udvikling kommer man heldigvis aldrig helt i mål.

Vi glæder os til at se dig og dine børn på Jersie Privatskole!

Jeg har rigtig mange dejlige dage på skolen. Jeg møder hver dag glade forældre, der fortæller om hvor gode deres børn er, og hvor glade de er for at have deres børn på Jersie Privatskole. Jeg møder hver dag engagerede og dygtige medarbejdere, der alle er optaget af at eleverne skal have det godt, skal have det sjovt og skal have de bedste muligheder for læring. Og jeg møder hver dag elever, der synes at det at gå på Jersie Privatskole bare er det bedste de har oplevet. De vil gerne fortælle alle de møder (og det er heldigvis tit mig) hvor meget de har oplevet og lært.