Legende let læring
Header

Jersie Privatskole – Legende let læring

 Se artikel fra Solrød Avis her

Overraskende gode resultater i Lambda

Vi har i år haft en sammenlæst klasse (Lambda) med 0. og 1. klasses elever med under 10 børn. Det har givet utroligt gode resultater. Eleverne har via vores tætte og trygge miljø på skolen, vores dygtige lærere og sidst men ikke mindst på grund af den lave klassekvotient, nået meget længere i deres læring end de skulle ifølge deres årsplaner. Derudover har de formået at knytte tætte relationer til både hinanden og de større elever, som et par gange om ugen har skemalagte ”store-hjælper” timer i klassen. Det har vist sig at have en usædvanlig god indvirkning på sammenhold og læring.

Disse erfaringer vil vi naturligvis gerne bruge igen i den kommende børnehaveklasse. Det betyder, at skolen fortsætter med at være en skole med et trygt og tæt miljø, at vi fortsætter med at have dygtige lærere omkring børnene, og at vi vil stoppe indskrivningen når vi er omkring de 15 elever i den kommende børnehaveklasse. Det vil sige, at vi vil starte med en meget lille klasse, hvor vi med stor sikkerhed kan give børnene den bedst mulige start. Klassen vil blive fyldt op stille og roligt over de førstkommende år. Antallet det første år vil som udgangspunkt ikke overstige det antal, som vi starter med i august. Derefter vil vi fylde op med 2 elever hvert halve år, til vi når de 20 elever, som vi arbejder med som vores gennemsnitlige klassekvotient.